more...


  • WARNHOLZ Immobilien GmbH

Impressum

Företagsinformation

WARNHOLZ Immobilien GmbH
VD: Karl-Heinz Warnholz

Treptower Straße 143
22147 Hamburg-Rahlstedt
Telefon +49 (0)40 - 647 51 24
Fax +49 (0)40 - 647 01 68

Ansvarig myndighet:
Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Wirtschafts- und Ordnungsabteilung
Säte: Hammer Strasse 36
22041 Hamburg-Wandsbek

Tillstånd enligt § 34 c avs. 1 av handelslagen från den 06.12.1994

Registerdomstol: Amtsgericht Hamburg HRB 59 099

Moms.id.nr: DE 172864199

Rättsliga hänvisningar

Innehåll på Internet

WARNHOLZ Immobilien GmbH övertar inget ansvar för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten av informationen som tillhandahålls. Garantianspråk mot WARNHOLZ Immobilien GmbH, som gäller materiella eller ideella skador som uppstått genom användningen eller icke-användningen av informationen som visas resp. användningen av felaktig eller ofullständig information är fullkomligt uteslutna, såvida från WARNHOLZ Immobilien GmbH:s sida ingen bevisligen avsiktlig eller grovt vårdslös skuld föreligger.

Alla erbjudanden är friblivande och ej bindande. WARNHOLZ Immobilien GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att utan tidigare meddelande ändra, komplettera eller radera delar av sidor eller hela erbjudandet samt tidvis eller komplett ställa in publikationen.

Hänvisning om problematiken av externa länkar

WARNHOLZ Immobilien GmbH är som innehållserbjudare ansvariga för "eget innehåll" som WARNHOLZ Immobilien GmbH tillhandahåller för användning enligt allmänna lagar.

I denna internetnärvaro existerar tvärhänvisningar ("länkar") till innehåll som tillhandahålls av andra leverantörer. WARNHOLZ Immobilien GmbH är endast då ansvariga för detta främmande innehåll om WARNHOLZ Immobilien GmbH har positiv kännedom av dem (dvs. också om ett regelvidrigt resp. straffbart innehåll) och har teknisk möjlighet och det är skäligt att förhindra deras användning.

Vid "länkar" handlar det sig dock om "levande" (dynamiska) hänvisningar. WARNHOLZ Immobilien GmbH har visserligen vid första länkning till dem kontrollerat om genom dem möjligtvis ett civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar utlöses, men WARNHOLZ Immobilien GmbH är dock inte förpliktigade att ständigt kontrollera innehållet på dessa sidor på förändringar som på nytt kan ge skäl till ansvar. Först när vi fastställer eller andra hänvisar oss om att ett konkret erbjudande för vilket vi tillhandahåller en länk utlöser civil- eller straffrättsligt ansvar kommer vi omedelbart annullera detta erbjudande om detta är tekniskt möjligt och rimligt. Den tekniska möjligheten och rimligheten påverkas inte av att även efter att tillgången på vår hemsida upphävs, det rättsvidriga eller straffbara erbjudandet kan tillgås från andra servrar.

Lagring av tillgångsdata

Vid varje hämtning av en fil från denna internetnärvaro lagras tillgångsdata. Varje datasats består av:

· sidan från vilken filen hämtades

· filens namn

· förfrågans datum och tid

· överförd datamängd

· tillgångsstatus (fil överförd, fil inte hittad osv.)

· en beskrivning av typen av använd webbläsare

· domän som ställer förfrågan

Lagrade data utvärderas endast för statistiska syften och lämnas inte vidare till tredje part.

Personrelaterade data

Inom denna internetnärvaro består möjligheten att skicka personrelaterade data. "Personrelaterade data" är information som kan användas för att härleda din identitet. Detta gäller information som ditt namn, adress, postadress, telefonnummer, e-postadress.

Gällande dina personrelaterade data hänvisar vi enligt § 33 BDSG till att dessa lagras och/eller kan överföras enligt gällande dataskyddsregler.

I övrigt behandlas personrelaterade data absolut konfidentiellt och leds endast vidare till tredje part med speciellt tillstånd.

Vi hänvisar uttryckligen till att dataskydd inom offentliga nät som Internet inte komplett kan garanteras med aktuellt tekniskt stånd.

Vi uppskattar det förtroende som du ger oss och använder yttersta noggrannhet för att skydda din personliga information. Om du har frågor kan du också vända dig direkt till oss. Skriv till: info@warnholz-immobilien.de

Upphovs- och varumärkesrätt

WARNHOLZ Immobilien GmbH bemödar sig att beakta upphovsrätten av använd grafik, tondokument, videosekvenser och texter, att använda egen grafik, tondokument, videosekvenser och texter eller att ta till licensfri grafik, tondokument, videosekvenser och texter.

Alla inom interneterbjudandet nämnda och eventuellt av tredje part skyddade varumärken faller oinskränkt under giltig varumärkesrätt och ägarrätten av respektive registrerad ägare. Endast på grund av nämning kan man inte utgå ifrån att varumärken inte är skyddade av tredje parts rättigheter!

Copyright för publicerade av WARNHOLZ Immobilien GmbH själv tillverkade objekt förblir allena hos WARNHOLZ Immobilien GmbH. Kopiering eller användning av sådan grafik, tondokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer tillåts inte utan uttrycklig och skriftlig tillåtelse genom WARNHOLZ Immobilien GmbH.

Rättsverkan

Såvida delar eller enstaka formuleringar av denna text inte, inte mer eller inte fullständigt motsvarar gällande lagar förblir övriga delar inte påverkade av detta vad gäller innehåller och giltighet.


Bildhänvisning: